Beton DOSSIERS

DOSSIER – BENOR, kwaliteit waar je op kan rekenen

Van de grondstoffen tot de afgewerkte producten : uw woning verdient een integraal kwaliteitsbeheer. Eis daarom dat voor uw bouwproject gecertificeerde
bouwmaterialen worden gebruikt, eis dat ze voorzien zijn van het logo BENOR.

Voordelen

  • BENOR is als kwaliteitslabel door iedereen gekend, het gebruik ervanis in België wijd verspreid.
  • Voorschrijven van BENOR-gecertificeerd stortklaar beton is uiterst eenvoudig. De norm beschrijft hoe dit moet gebeuren, er is geen verwarring mogelijk. Een praktische brochure met richtlijnen voor het specificeren van BENOR-beton is op eenvoudig verzoek te verkrijgen via info@febelcem.be
  • De klant heeft de zekerheid dat het geleverde beton of betonproduct het voorwerp is geweest van een interne controle onder toezicht van een onafhankelijk extern organisme.
  • Met BENOR-beton kan de projectverantwoordelijke zich volledig concentreren op het toezicht op de werken en op de kwaliteit van de verwerking van de geleverde producten.
  • De kwaliteit van het beton of van een betonproduct is essentieel voor de stabiliteit, de veiligheid en de duurzaamheid van een bouwwerk. BENOR-beton biedt in dit opzicht alle gewenste waarborgen.

Eis dat uw architect BENOR-producten voorschrijft in het lastenboek,
eis dat uw aannemer met BENOR-producten werkt

Wat is BENOR-beton, wat is een BENORbetonproduct ?

BENOR-gecertificeerd beton is beton dat conform is aan de Belgische norm NBN EN 206-1 : 2001 ”Beton – Eisen, gedraging, vervaardiging en overeenkomstigheid” en zijn aanvulling NBN B15-001 : 2004.
Het wordt gefabriceerd met grondstoffen (cement, zand, grind, hulpstoffen) die zelf het BENOR merk dragen, in een betoncentrale waarvan de werking nauwgezet gecontroleerd wordt. Net zoals stortklaar beton beantwoorden ook betonproducten (blokken, welfsels, lintelen…) met het BENOR merk aan strenge normen en worden ook zij regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijk organisme.

Hoe herkent u BENOR beton en BENOR betonproducten?

Beton dat met een mixer op de bouwplaats geleverd wordt, is altijd vergezeld van een leveringsbon die het BENOR merk draagt. Dit document vermeldt bovendien alle technische kenmerken van het geleverde beton. Op een betonproduct wordt het BENOR logo aangebracht door middel van een stempel, ofwel staat het duidelijk zichtbaar op de verpakking.

Waarom ook nog BENOR naast de CE-markering ?

De CE-markering is geen kwaliteitsmerk. Het is enkel een toelating tot vrij verkeer van het product op de Europese markt. Producten met CE-markering beantwoorden bijgevolg niet noodzakelijk aan alle kwaliteitscriteria en ze worden niet altijd gecontroleerd door een onafhankelijk extern organisme.

Comment here

19 − 8 =